Nieuws archief
Pius X houdt jaarvergadering in Zeist
dinsdag, 13 januari 2015 12:24

Pius X op bezoek bij pastoor Zemann in Zeist

Zoals de overlevering wil, wordt de jaarvergadering van het Pius X corps gehouden op de 'nieuwe stek' van de vertrekkende pastoor. In dit geval zijn we op bezoek bij Pastoor Harrold Zemann in Zeist. Het bestuur heeft al vroeg in de herfst contact met pastoor Zemann. Zijn wens is dat het hele corps dient tijdens de viering. Zo geschiedde...

Tijdens de viering worden onze 3 junior-acolythen gewijd tot acolyth en zij zullen samen met de pastoor de communie uitreiken.

Na de viering is er koffie en horen we van de parochianen dat zij onder de indruk zijn van onze gebruiken. We zijn te gast van de pastoor en het parochiebestuur en krijgen een lunch aangeboden. Hierna volgt de jaarvergadering van het corps. Tijdens deze vergadering wordt het nieuwe bestuur gekozen, die dit dienjaar ons op allerlei gebied zullen vertegenwoordigen (zie artikel hieronder) Wil, Bram en Marc we wensen jullie succes.

Na een intense vergadering wordt deze mooie dag afgesloten met enkele pizza's en keren we terug naar Apeldoorn. We willen pastoor Harrold Zemann en zijn bestuur hartelijk danken voor de geboden gastvrijheid.

 
Wijding 3 acolythen
dinsdag, 13 januari 2015 00:00

Op zondag 23 november j.l. zijn tijdens de Eucharistieviering in Zeist, 3 junior-acolythen van het acolythencorps Pius X gewijd tot acolyth.

Traditiegetrouw gebeurt dit in de viering van ‘Christus Koning’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en is tevens de zondag dat dit acolythencorps hun jaarvergadering houdt.

Doriese van Driel, Daan Kolkman en Kevin van Dijk ontvingen de wijding en mochten samen met pastoor Zemann de communie uitreiken aan de aanwezige parochianen. Het acolythencorps Pius X telt met deze 3 jonge mensen 16 gewijde acolythen.

 
Acolythencorps Pius X heeft een nieuw bestuur
dinsdag, 13 januari 2015 00:00

Op zondag 23 november j.l. heeft traditiegetrouw de jaarvergadering van het acolythencorps Pius X plaats gevonden. In de vergadering is het nieuwe bestuur voor het komende dienjaar gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter: Wil Busch - secretaris: Bram Kolkman en penningmeester: Marc Ettema.

We wensen hen veel succes!

 
Chrisma viering loopt gesmeerd
donderdag, 24 april 2014 17:56

Op woensdag 16 april j.l. was de OLV kerk weer gastvrouw voor het bisdom Utrecht. De jaarlijkse oliewijding werd weer door tal van vrijwilligers van de OLV kerk gefacilliteerd.

Zoals gebruikelijk waren Ben, Joseph en Justin weer als acolythen present in de viering. Beeldbepalend voor de hele RK gemeenschap van het bisdom gingen zij voorop tijdens de viering met kruis en kandelaars.

In de sacristie stonden ca. 14 acolythen en misdienaars, aangevuld met vrijwilligers uit de parochie klaar voor de ontvangst van de H. Olieën. Vanuit de grote kannen werd dit geschonken in apothekersflessen en met een pompje werden op drie diverse 'stations' flesjes olie volgepompt. Hierna de dop erop gedraaid en verzameld aan het einde van de 'productie-straat'. De drie verschillende soorten flesjes werden in een doosje verpakt en klaar gemaakt voor de uitreiking aan alle kerken van het bisdom. Een snel, accuraat en gladde klus. In totaal werden 1100 flesjes gevuld in ca. 40 minuten. Top mensen!!

Zoals je mag verwachten werd deze klus binnen de tijd van de viering geklaard. Dank aan allen die hebben meegewerkt en de Emmaüsparochie weer van haar goede kant hebben laten zien.

 
Bling Bling in de OLV kerk
donderdag, 24 april 2014 17:36

Donderdag 10 april, plaats van handeling: sacristie van de OLV kerk - Emmaüsparochie Apeldoorn.

Maar liefst 10 acolythen en twee vrijwilligers staan klaar met doek, tandenborstel en koperpoets in de aanslag! Al het koper uit de kerk is verzamenld in de sacristie en onder het toeziend oog van onze koster, Ben Pol starten we aan deze eervolle klus. Kandelaars, kruizen, gong, altaarschellen krijgen een stevige poetsbeurt. In de kerk is 's middags het doopvont al onderhanden genomen en rest nog twee zgn. kaarsenbomen die worden gepoetst.

Natuurlijk kijkt iedereen weer uit naar de pauze.... wat is er bij de koffie en thee? Er is het parochiebestuur gezorgd voor een heerlijke cake. Vol goede moed klaren we de klus. Pastoor Daggenvoorde komt nog even kijken en zag dat het goed was.

Met de 'zonnebril' op vertrekken we rond 22.00uur en kijken tevreden terug op deze leuke poetsbeurt. De Onze Lieve Vrouwe kerk is weer op z'n Paasbest.

 
Nieuwe misdienaars voor Pius X
donderdag, 24 april 2014 17:14

Het 'regent' nieuwe misdienaars!!

In zeer korte tijd mochten we opnieuw twee misdienaars begroeten. Het zijn Wilco de Brie en Victor Sauren, beiden uit de voormalige Victor Parochie.Wilco en Victor, we wensen jullie een fijne tijd bij het Acolythencorps Pius X. We hopen dat je met veel plezier je dienbeurten mag beleven en dat we je ter zijner tijd (op 16 jarige leeftijd) mogen vragen om als acolyth te worden gewijd.

Wees welkom, voel je welkom!

 
Jubileumjaar Acolythencorps Pius X
zondag, 22 januari 2012 14:34

Acolythencorps Pius X viert 75 jarig jubileum

2012.... een kroonjaar voor het Acolythencorps Pius X. We vieren ons 75 jarig jubileum en dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan aan zowel het corps, bisdom en de parochie.

De organisatie van diverse activiteiten is al in volle gang en het beloofd een gedenkwaardig jaar te worden.

Rome reis

In juni gaat een groot aantal leden op reis naar Rome. We zijn uitgenodigd om de viering in de Kerk der Friezen bij te wonen en mogelijk zullen wij de dienstdoende priester assisteren bij de tafeldienst. Een bezoek aan de St. Pieter en de Sixtijnse Kapel, maar ook aan de overige 'highlights' van Rome komen tijdens deze trip aanbod. Op dit moment wordt nog druk onderhandeld om een persoonlijke audiëntie bij de Paus te krijgen. We hopen natuurlijk dat dit tot de mogelijkheden gaat behoren.

Jubileum viering

Op zondag 23 september zal Kardinaal Eijk als celebrant voorgaan in een plechtige Eucharistieviering. Als con-celebranten zijn uitgenodigd de pastores Zemann en Aarsen (ere-lid van ons Pius X corps. Deze viering staat geheel in het teken van het jubileum van ons corps. Hierbij zijn alle parochianen van de Emmausparochie van harte uitgenodigd. Na de viering is er koffiedrinken in de kerk en gelegenheid tot feliciteren van het corps.

's Avonds zal er voor de leden en hun partners een diner zijn, waarmee we ons jubileum op gedenkwaardige wijze afsluiten.

 
Jaarvergadering van Pius X eindigt in een 'schietpartij'!!
dinsdag, 06 december 2011 20:18

Jaarvergadering Pius X in het teken van het komend jubileum jaar.

Het acolythencorps Pius X hield traditiegetrouw haar jaarvergadering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning!

Het Pius X gezelschap kwam na de Eucharistieviering samen in de grote zaal van het Emmausparochiecentrum. Tijdens de jaarvergadering worden naast de notulen, inning van de contributie en het opstellen van de dienlijst voor de komende periode, ook gesproken over diverse onderwerpen die te maken hebben met een correcte en devote wijze van dienen tijdens de vieringen.

Pastoor Zemann was het eerste gedeelte van jaarvergadering onze gast en bedankte het corps voor hun trouwe inzet, waarbij de pastores altijd kunnen rekenen op een goed verloop van de vieringen. Na het vertrek van de pastoor werd onder het genot van een hapje en drankje de agenda vervolgd met de jaarlijkse verslaglegging van de archivaris (= voorzitter). In dit verslag wordt op hilarische het afgelopen jaar besproken en verteld de penningmeester over van de inkomsten en uitgaven.

Tevens is er gesproken over het aankomende jubileumjaar. Het acolythencorps Pius X bestaat in 2012 al 75 jaar. In dit jubileumjaar zal er natuurlijk een Eucharistieviering zijn waarin dit heugelijk feit wordt gevierd. Aartsbisschop Eijk heeft toegezegd om als celebrant voor te gaan in deze viering op zondag 23 september 2012.

Ook zullen de acolythen een reis gaan maken naar Rome. Hiervoor zijn de afgelopen jaren via een spaarprogramma de nodige gelden zijn gespaard. Tijdens deze reis zullen we natuurlijk een dag besteden aan een bezoek van het Vaticaan en proberen wij een audiëntie bij de Paus te krijgen.

Na de vergadering heeft de feestcommissie ons meegenomen naar het Lasergame Centre. In 2 teams hebben wij in competievorm op elkaar geschoten met laserpistolen. Dat de jongere garde tijdens deze daad van 'naasten liefde' een haast fanatieke vorm van winnen bloot legde, hoeft geen betoog.

Tussen twee sessies lasergamen hebben we genoten van een heerlijk buffet, ijs of koffie toe!

Het was weer een gezellige bijeenkomst, waarbij we onze 'broederschap' wederom hebben verstevigd.

 
Chrismamis in Apeldoorn
woensdag, 27 april 2011 18:30

Pagina20420Chrismamis20klein

De jaarlijkse Chrismamis van het Aartsbisdom Utrecht vond dit jaar plaats op 20 april,
traditiegetrouw in de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Apeldoorn.
Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening van de olie voor de zieken en
geloofsleerlingen plaats, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het
vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de
Chrismamis vernieuwen de priesters ook hun wijdingsbeloften aan de bisschop.


In zijn preek over het priesterschap stond aartsbisschop Eijk tevens stil bij het gebruik van het Chrisma - één van de Heilige Oliën - bij de priesterwijding. Mgr. Eijk: “De bijzondere gave van de Heilige Geest bij de priesterwijding is dat de wijdeling op een zeer intense manier met Christus verbonden wordt. Deze verbondenheid is zo intens dat hij als priester Christus in persoon vertegenwoordigt, in het bijzonder bij het vieren van de Eucharistie.”
“Door het vieren van de Eucharistie stelt de priester ons in staat om de Heer te ontmoeten en te ontvangen. Het is het meest intense contact met God dat in deze wereld mogelijk is,” zo zei mgr. Eijk. Voor de H. Johannes Maria Vianney, de patroon van alle pastoors, was dat het centrale thema van zijn verkondiging, zo memoreerde de aartsbisschop. “Deze pastoor van Ars liet als priester naar Jezus’ hart niets na om mensen duidelijk te maken dat de Eucharistie de bron en het hoogtepunt is van het christelijk leven.” Mgr. Eijk wees ook vooruit naar de komende priesterwijding van Karel Donders op 14 mei en vroeg de aanwezigen expliciet om te bidden voor priesterroepingen: materiaal van de groeiende Diocesane Gebedskring om roepingen was achterin de kerk beschikbaar.

 


Copyright © 2020 Acolythencorps Pius X. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is gratis open source software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.